Főoldal

 

Takarítás
Céginformáció

 

 

Referenciák

Engedélyeztetés

Forgalomtechnika

Special Transport

Vagyonvédelem

 

Vagyonvédelem

 

Szakszerű és átfogó vagyonvédelmi szolgáltatásunkban, a feladat jellegétől és a megbízó igényeitől függően, élőerős és/vagy technikai védelmi rendszereket alkalmazunk. Feladatainkat a megbízó igénye alapján meghatározott időtartamban látjuk el. Vagyonőreink munkájukat formaruhában, fényképes azonosító igazolvánnyal, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzik. A biztonsági őröket munkájukba állítás előtt leinformáljuk, munkavégzésük során rendszeresen ellenőrizzük őket. Az őrszolgálat tagjai általános őrutasítás alapján végzik tevékenységüket, egyedi/speciális feladatok során a konkrét feladatra kiállított utasítás a meghatározó. Személyes megbeszélés, valamint előzetes vagyonvédelmi és biztonságtechnikai felmérés alapján a megrendelővel közösen alakítjuk ki az őrszolgálat optimális létszámát, a felállítási pontokat, valamint a biztonsági őrök feladatait.

 

Főbb szolgáltatásaink:

Biztonsági őrzés formaruhás őrrel

Biztonsági őrzés járőrszolgálattal (igény szerint kutyával megerősítve)

Futárszolgálat

Diszpécser szolgálat

Rendezvénybiztosítás

Porta-, recepciós szolgálat

Területgondnoki szolgálat

 

Egyéb biztonsággal összefüggő feladat végzések

Kültéri védelem, vonalkódos beléptető rendszerek, járőrszolgálati ellenőrző rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése és karbantartása.

Komplex vagyonbiztonsági, tűzvédelmi, rendészeti és más biztonsági rendszerek elkészítése.

 

Kintlévőségek pénzügyi realizációja:

Adós vizsgálat, mely áll az adós jelenlegi pénzügyi és jövőbeni gazdasági helyzetének vizsgálatából. Vizsgálati eredménytől függően adósnak intézkedési terv kialakítása a pénzügyi realizáció érdekében (1 – 6 hó). Adós passzivitása esetén jogi intézkedések javaslata, képviselete (polgári, büntető). Prevenciós vizsgálat, a leendő partner vizsgálata, mely alapján értékeljük a partner jövőbeni teljesítő képességét.

 

Objektumőrzés-védelem

Ezt a tevékenységet a cég a kialakult gyakorlatnak megfelelően két kategóriában végzi:

 

Formaruhás őrök alkalmazása

Formaruhás kutyás-őrök alkalmazása 

 

Vagyonőri szolgálat

A telephely területén a vagyonvédelem őrzési feladatainak ellátása nappal és éjszaka. Behatolás megakadályozása, behatolási kísérlet esetén a helyszín biztosítása, a szükséges intézkedések megtétele.

Miután a megrendelő – javaslatunkat figyelembe véve – kiválasztja a számára legmegfelelőbb kategóriát, szakemberünk megtekinti a védendő objektumot és elkészíti az őrzési tervet, melyet egyetértő jóváhagyásra a megrendelőnek bemutat. Az őrzési terv figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és a megrendelő igényeit.

 

Járőrözés

A járőrvázlatban meghatározott útvonalon a járőrözési feladatok teljesítése, illetéktelen behatolás, lopás, rongálás stb. megelőzése, megakadályozása, megszakítása és tűzmegelőzési feladatok ellátása.

Munkaidőn túl a területen található létesítmények, valamint a nyílászárók sértetlenségének és zártságának folyamatos ellenőrzése valamint a létesítmények vezetékes rendszereinek (víz, gőz, villany, gáz) folyamatos ellenőrzése.

 

Portaszolgálat, recepció

Belépés jogosságának ellenőrzése, érkező vendégek fogadása és objektumon belüli kísérése, be- és kilépések ellenőrzése, kártyás beléptetés.

A megrendelő által meghatározott illetve elfogadott okmányok vezetése, igény esetén elektronikus biztonsági rendszer figyelése. 

      

Egyéb biztonsággal összefüggő feladatok

Egyedi igényeknek és követelményeknek megfelelően biztosítani tudjuk célorientált elektronikus biztonsági rendszerek tervezését, beszerelését és üzemeltetését. Ezek a rendszerek igény szerint magukban foglalhatják:

 

Objektumok kültéri és beltéri biztonsági védelmét

Kül-, és beltéri megfigyelő videó rendszert

Elektronikus beléptető rendszert

Objektumok betörés, behatolás jelző rendszerét

Tűzjelző rendszert

Személyi támadást jelző, illetve segélykérő rendszert

Biztonsági ellenőrzést vezérlő központot

 

Karbantartás, szerviz, ügyeleti rendszer

Az általunk telepített riasztórendszereket igény esetén becsatlakoztatjuk az ügyeleti szolgálatunkon működő központunkba. E módszer segítségével szervizünk előbb értesül egy hálózat kimaradásról, vezetékelvágásról, stb. mint maga az ügyfél. A rendszer által nem detektált meghibásodásokat telefonon kell bejelenteni az ügyeleti telefonszámon.

 

Műszaki, technikai felszereltség

Valamennyi telepítésre javasolt rendszerelem letesztelt és kipróbált típus. A technikával foglalkozó szakembereink egységes rendszerű, periodikusan ismétlődő továbbképzésben részesülnek. E két dolog együttesen a rendszereink megbízhatóságának garanciája.

 

 

Alkalmazott technikai rendszereink

Kártyás beléptető rendszer: vonalkódos GATE KEEPER

A rendszer segítségével biztosítható:

 

A teljes regisztráció

A személyi és élettani teljes körű adatok

A ki-be léptetés időpontjai

A területen eltöltött időtartam

 

Igény szerint behatolást jelző rendszerek, zártláncú video rendszerek, tűzjelző rendszerek.

Valamennyi rendszerelem gyártója rendelkezik az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.

 

Felkészülés

A feladatra az adott területre általunk legmegfelelőbb dolgozókat válogatjuk ki és igény szerint a megrendelő képviselőjének szolgálatba állítás előtt bemutatjuk.

A kiválasztott dolgozókat a feladatra tanfolyamon készítjük fel, ahol megismerik:

 

A szolgálati utasítást

Az intézkedési jog- és hatáskörüket

A tevékenységre vonatkozó utasításokat

A szolgálat részére rendszeresített okmányokat és nyomtatványokat

A szolgálat részére telepített technikai eszközök kezelését, alkalmazását

 

A dolgozók foglalkoztatásának feltétele a fedhetetlen előélet, a szellemi és fizikai alkalmasság, valamint a tanfolyam elvégzését követő vizsga eredményes teljesítése.

 

Öltözet

Cégünk dolgozóit igény szerinti láthatósági mellényekkel és/vagy formaruhával látja el. A telephelyek, objektumok őrzésére az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodó, esztétikus és a követelményeknek megfelelő formaruhát a megbízóval való megegyezés alapján biztosítunk.

 

Vissza